piątek, 15 maja 2009

Przelicznik temepratury z Faranhaita (F) na Celciusz (C)

Przelicznik temepratury z Faranhaita (F) na Celciusz (C):

225 F = 110 C
250 F = 130 C
275 F = 140 C
300 F = 150 C
325 F = 170 C
350 F = 180 C
375 F = 190 C
400 F = 200 C
425 F = 220 C
450 F = 230 C
475 F = 240 C
500 F = 250 C